Visitation

Elever fra Hørsholm Kommune eller netværk 1 kan visiteres til A-huset gennem Center for Børn & Voksne/ Center for Dagtilbud & Skole via Visitationsudvalg II.


Øvrige elever kan, hvis hjemkommunen visiterer og hvis kriterierne er opfyldt, blive visiteret til A-huset via Visitationsudvalg II.

Information om huset kan også ske på telefon 4849 6105: Kristian Lohmann, leder af A-huset

eller på telefon 4849 5152: Helle Friis, A-husets psykolog.