Skolens organisering

A-huset modtager elever fra 0. klasse til 9./10 skoleår.
Eleverne er opdelt i afdelinger.

Indskoling- og udskolingselever holder til i stueetagen og på førstesalen huserer eleverne fra mellemtrinnet.

Eleverne rykker afdeling i forhold til deres faglige og personlige modenhed og udvikling. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis skifter afdeling efter sommerferien, men ad. hoc.

Der er kontaktlærere til hver elev, som har særlig opmærksomhed på eleven.

Eleverne bliver undervist som folkeskoleloven foreskriver, dog med særlig fokus på dansk, matematik og engelsk. Ønsker elever at gå til eksamen (FSA) i andre fag end dansk, matematik og engelsk skal eleven som udgangspunkt kunne følge almen undervisning på Hørsholm Skole.

A-huset åbner kl. 7.40 og undervisningen begynder kl. 8.00.
I tidsrummet 7.40 til 7.55 har forældre mulighed for at videregive eventuelle informationer eller viden til A-husets personale.

Undervisningen slutter kl. 14.00 for alle elever grundet dispensation for længere skoledag som følge af elevernes udfordringer vedrørende koncentration.

Elever, der går i SFO eller klub, går kl. 14.00 i Oasen på Hørsholm Skole, som er A-husets samarbejdspartnere som fritidstilbud.