Mangfoldighed

Huset er et skolefællesskab, hvor mangfoldigheden rummer og accepter eller inkluderer forskellighederne i respekt for hinanden.

Der vil dagligt være fokus på forskellighederne og styrkerne ved forskellighederne. Læringsmiljøet er det tydelige tegn på forskelligheden og mangfoldigheden.

Nogle elever har behov for at have deres egne faste pladser væk fra de andre elever eller med mulighed for at sidde i et hjørne for sig selv. Nogle elever har brug for at have høretelefoner på, andre for at sidde på kuglepuder, og atter andre har brug for ro til at kunne fokusere på at lave opgaverne.

Eleverne har brug for mere tid til at løse opgaverne generelt – det har de mulighed for i A-huset.

Det er et vigtigt fokusområde både for elever og forældre at respektere mangfoldigheden og læringsstilene.

Vejen til at nå målene kan på samme måde ske via forskellige metoder.

Det kan betyde i A-huset

  • at nogle elever må gå fra deres pladser midt i undervisningen
  • at nogle elever må holde pauser, mens andre arbejder
  • at nogle elever har brug for at sidde for sig selv
  • at nogle elever arbejder med høretelefoner på
  • at nogle elever løser en opgave visuelt frem for skriftligt
  • at film kan være et virkemiddel til forståelse af genrer og indhold
  • at udeskole og temaer kan binde flere fags faglighed
  • at vi tager alternative metoder i brug.